επιγραφές Κόρινθος epigrafes korinthos τηλ. 27420 33500 & 27420 35100

email: info@epigrafes.net

Επιγραφές Σίδερης
Επιγραφές Σίδερης

Επιγραφές Led

Αναλαμβάνουμε επιγραφές LED, σταθερού σχεδίου ή κινουμένου κειμένου ή μοτίβου, καθώς και συνδυασμός των δυο, μονόχρωμες ή πολύχρωμες.

Μπορούμε να σας προτείνουμε σχεδία ανάλογα με την επιχείρηση σας ή να  μετατρέψουμε την παλιά σας επιγραφή σε LED, με το πιο προσιτό κόστος.